Silné heslo

Aké najjednoduchšie heslo dokážete vymyslieť? „1234“, „heslo“ alebo „qwerty“? Deti dnes často využívajú podobné kódy, keďže komfort je pre ne prednejší ako bezpečnosť. No a vzhľadom na to, že prihlasovacie meno a heslo potrebujú pre každú online službu, ku ktorej sa rozhodnú pripojiť, rovnaké heslá často používajú opakovane.

Ľahko uhádnuteľné heslo môže spôsobiť celý rad problémov. Snažíme sa viesť deti k tomu, aby si šetrili peniaze. No čo ak získa prístup k ich bankovej aplikácii niekto iný? Čo ak sa niekto dostane do ich účtu na sociálnych sieťach a začne so šírením nenávistného obsahu? Existuje nespočetné množstvo aplikácií, ktoré požadujú prístup k fotografiám a polohe zariadenia. Toto môže predstavovať vážne riziko pre bezpečnosť dieťaťa.

Rodičia by mali deťom pomôcť vytvoriť prvé silné heslo, keďže má dieťa v rodiča prirodzene veľkú dôveru. Deťom by mali vysvetliť osvedčené postupy pri tvorbe hesla a zdôrazniť ich dôležitosť. Nižšie je uvedený krátky zoznam najdôležitejších krokov pre vytvorenie dobrého hesla.

Naučte rodinu vytvárať heslá zábavným spôsobom

Ak máte deti v dospievajúcom veku, môžete usporiadať rodinnú súťaž o čo najsilnejšie heslo. Každý napíše svoje heslá na papieriky a pripevní ich na spoločnú tabuľu alebo nástenku. Následne sa všetky heslá ohodnotia a pridelí sa im skóre od 1 po 5 bodov. Čím vyšší počet bodov, tým vyššia je predpokladaná sila hesla.

Ak hľadáte viac informácií, kliknite na tento odkaz